18 ก.ค. ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศดีมาก ฝน40%


ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

ฝนฟ้าคะนอง ฝน 40% ของพื้นที่