ทำไมวัคซีน “โมเดอร์นา” รพ.จุฬาภรณ์-อภ. ราคาไม่เท่ากัน


องค์การเภสัชกรรม แจงเหตุทำไมขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้รพ.เอกชน 1,100 บาท/โดส หลังรพ.จุฬาภรณ์ เปิดจอง 555 บาท/โดส

หลังจากที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศผ่าน facebook.com/chulabhornhospital  เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) หรือวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป โดยเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราเข็มละ 550 บาท และวัคซีนโมเดอร์นา (50 ไมโครกรัม) อัตราเข็มละ 555 บาท

 

ทำให้เกิดกระแสต่างๆในโลกโซเชียล ถึงราคาว่าทำไมถูกกว่า การเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ของโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้จองในราคาเข็ม (โดส) ละ 1,650 บาท และมีการเปิดให้จองไปแล้วมากกว่า 5 ล้านโดส

ล่าสุด องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ออกหนังสือชี้แจง ระบุว่า อภ.จำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส

 

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ของหน่วยงานแห่งหนึ่งในการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาราคา 555 บาท ในขนาดความแรง 50 ไมโครกรัมต่อโดส นั้น

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ขอแจ้งว่า องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส

 

ทั้งนี้ ข้อแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นา จะเป็นไปตามหลักสากลและอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้กำหนดราคาวัคซีนโมเดอร์นา ในอัตราเข็ม (โดส) ละ 1,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล) โดยมีขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อเข็ม (โดส)  

ขณะที่ตามข้อตกลงของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สามารถคิดค่าบริการต่างๆ ได้ไม่เกิน 550 บาทต่อการให้บริการ 1 ครั้งหรือ 1 โดส ดังนั้นราคาค่าให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” จึงอยู่ที่ 1,650 บาทต่อโดส  

 

ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้จองในอัตราเข็มละ 555 บาท มีขนาดความแรง 50 ไมโครกรัม โดยจะเปิดให้จองสำหรับองค์กรนิติบุคคลและโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป เท่านั้น ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไป โดยจะเริ่มเปิดให้จองในวันที่ 29 ตุลาคมนี้