เขตวัฒนาร่วมตรวจคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนสวัสดีวิทยา


😊เด็กๆอิ่มท้อง น้องๆอิ้มใจ ร่างกายแข็งแรง😊

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตวัฒนาให้การต้อนรับ  นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสูง พร้อมร่วมตรวจคุณภาพอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา