ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นำโดยนางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมคณะหัวหน้าฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่และประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์”