เขตวัฒนาประชาสัมพันธ์เรื่องฝุ่นละออง


 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายให้นายสมบัติ เครือกีรติธรรม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องปัญหาฝุ่นละอองและมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร