ลอยกระทงปีนี้เราพร้อม!! วัฒนาลงพื้นที่สำรวจโป๊ะท่าเรือ


 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตวัฒนาลงเรือเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือและโป๊ะในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562