พบเห็นปัญหาเรื่องใดหน่วยเบสท์เขตวัฒนาซ่อมด้าย


 

เขตวัฒนาแก้ไขซ่อมแซมผิวจราจรและริมฟุตบาทชำรุด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
นายสุชัย   สกุลรุ่งเรืองชัย  ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่หน่วย BEST ซ่อมผิวจราจรริมฟุตบาทชำรุด ช่วงปากซอยปรีดีฯ 2 ถึง ปากซอยปรีดีฯ 4 เขตวัฒนา