หน่วยเบสท์เขตวัฒนาจัดเก็บและขยะและวัชพืชลำรางเเยกคลองศาลาลอย


>>>เปิดค่ะเปิดทางน้ำไหลเต็มไปด้วยขยะและวัชพืช<<<

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
นายสุชัย   สกุลรุ่งเรืองชัย  ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำเก็บวัชพืชและขยะลำรางเเยกคลองศาลาลอย ช่วงซอยปรีดีฯ14 แยก 12 และ หมู่บ้านเกษมสำราญ 2 เขตวัฒนา