เยี่ยมชมโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่


8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.สุพัตรา ฤกษ์บ่าย)และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ และได้มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียน โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และพันจ่าอากาศโทยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มาร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว