เขตบางกะปิ "ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย"


#เขตบางกะปิ "ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย"
#วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมนางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบนางธัญนภัส มณีศรี หัวหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ด้านการสุขาภิบาลอาหารเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการสะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขา สุขาภิบาล 3-2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ