👨‍🚒เก็บสายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน🚧


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายนม 2562
สำนักงานเขตสวนหลวง ตรวจสอบพบสายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลขาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณในซอย พัฒนาการ 27
สำนักงานเขตสวนหลวงห่วงใยในการดำเนินชีวิตของประชาชน​ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเร่งด่วน best 🚛 ดำเนินการจัดเก็บสายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่​และผู้สัญจรไปมา⛑