💁🏻‍♀️ลอยกระทงปีนี้ ใช้วัสดุจากธรรมชาติกันนะคะ🌿


วันศุกร์ที่​ 8 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ คูคลอง ในเทศกาลลอยกระทง เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการต่างๆ งดการใช้โฟม เปลี่ยนมาใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากธรรมชาติ หรือวัสดุอื่น มีน้ำหนักเบา ย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายสภาพน้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม