บางกะปิรักษาสภาพคู คลอง#


#บางกะปิรักษาสภาพคู คลอง#
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางชมจิตร  พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบนายอภิศักดิ์  อักษรณรงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในลำรางข้างหมู่บ้านสินธร