เขตบางกะปิ พัฒนาทำความสะอาดล้างฝุ่นละอองผิวจราจร


#เขตบางกะปิ พัฒนาทำความสะอาดล้างฝุ่นละอองผิวจราจรบริเวณ ซอยลาดพร้าว 101/1-132 วันที่ 2 ธ.ค. 62                  นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  มอบหมายนายบรรลือ คล้ายปักษี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาดล้างฝุ่นละอองผิวจราจร     บริเวณซอยลาดพร้าว 101/-132 เพื่อลดค่า pm 2.5 และ  เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร