บางกะปิฉีดพ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละออง


#บางกะปิจ๋าน้องฝุ่นลาก่อนนะ(waving hand)(waving hand)  วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยการนำของนางชมจิตร  พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ดำเนินการเปิดสปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำ ด้านบนอาคารเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จะเข้าสู่ปอดของน้องน้อง หนูหนู ((null))((null))ทำด้วยใจ ด้วยความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใจดี((null))((null))