ทุ่งครุจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง


(3 ธ.ค. 2562) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิศ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง แจกเอกสารความรู้และทรายเบส พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ณ ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร