เขตสัมพันธวงศ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่กทม. เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานคนเมือง


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์โดย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต มอบหมาย นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางทรงรัตน์ ปานจำรุณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำบุคลากรเขตและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร