#สำนักงานเขตมีนบุรี นำจิตอาสา #พัฒนาลำรางบึงสนามบัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9


#สำนักงานเขตมีนบุรี นำจิตอาสา #พัฒนาลำรางบึงสนามบัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

>>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองและพื้นที่สาธารณะ โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน

 

>> วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี นำคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวม 400 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

 

>>โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดลำรางบึงสนามบัว ซอนสุวินทวงศ์ 28 เขตมีนบุรี ซึ่งมีความกว้าง 2-4 เมตร ความยาว 840 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยรวม

 

ภาพ / ข่าว : ธนานันท์