🎏มีนบุรี 》ยินดีกับพ่อผู้เป็นต้นแบบที่ดี🎉🎉


🎏มีนบุรี 》ยินดีกับพ่อผู้เป็นต้นแบบที่ดี🎉🎉

>> วันนี้ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ นายอดุลย์ มณฑากลีบ อิหม่ามประจำมัสยิดอัตตั๊กวา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

>> นายอดุลย์ มณฑากลีบ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตมีนบุรี ให้เป็นพ่อตัวอย่างที่น่ายกย่องในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี มีการศึกษาที่ดี มีอาชีพการงานที่สุจริต มีความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เห็นควรแก่การยกย่องให้เป็นพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

>> ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

(รูป) : (ข่าว) 》พัฒนาชุมชนคนเมืองมีน