มีนบุรี  #จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย #รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 @ชุมชนนูรุ้ลอิสลามฯ


#มีนบุรี  #จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย #รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 @ชุมชนนูรุ้ลอิสลามฯ

 

>>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

>>วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเขตมีนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 43 (มีนบุรี) อาสาสมัครสาธารณสุขเขตมีนบุรี นักเรียนโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน รวม 50 คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ พร้อมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ และชุมชนนูรุ้ลอิสลาม ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี

 

>>โดยประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกสารเคมีทำลายลูกน้ำยุงลาย และโลชั่นตะไคร้หอม เพื่อป้องกันยุงกัด เน้นย้ำ หากพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน

 

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ / ข่าว : ธนานันท์