สำนักงานเขตบางรัก ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน


วันที่ 3 ธันวาคม 2562

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในโรงเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ณโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองโรงเรียนอนุบาลจิดาภาและโรงเรียนยุหมินพัฒนา