กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


3 ธันวาคม 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม 2562) ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ด้วยการทาสีกำแพงวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารด้านหน้าวัดและด้านข้างวัดทั้ง 2 ฝั่ง

โดยมีนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้มีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน