🎏 ปฐมนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพฯ #มีนบุรี ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่...สู่รุ่นน้อง กว่า 600 คน 😊🌸


🎏 ปฐมนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพฯ #มีนบุรี ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่...สู่รุ่นน้อง กว่า 600 คน 😊🌸

>> วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) หลักสูตร 80 ชั่วโมง, หลักสูตร 90 ชั่วโมง,หลักสูตร 150 ชั่วโมง และหลักสูตร 160 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) รวม 23 รายวิชา 

>> ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ ซึ่งมีวิชาชีพจำนวนกว่า 40 รายวิชา ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพรวมกว่า 600 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

>> ในโอกาสนี้ ได้เชิญรุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพฯมีนบุรี ซึ่งนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง มาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดให้กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นการต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าสู่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) อย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการสอน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมฝึกอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด ผู้สนใจฝึกอาชีพฟรี สอบถามได้ที่ 02 540 4375-6 

หรือ FB : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี 
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-1625990657506185/ 

ภาพ /ข่าว : ธนานันท์