สาทร งาน หิน หิน เราก็พร้อม


วันที่ 14 มกราคม 2563 **พนักงานกวาดในพื้นที่ พบหินปูนตกหล่นบนพื้นผิวจราจรเป็นวงกว้างบริเวณถนนนราธิวาสฯ ก่อนถึงแยกถนนสาทร เจ้าหน้าที่ของเราไม่รอช้า รีบช่วยกันลงมือจัดเก็บและแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง 
#นางฟ้าสาทร