สาทร เราไม่นิ่งนอนใจ ลงตรวจพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 14 มกราคม 2563 **เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ของเรา ลงพื้นที่ออกตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง รวมไปถึงดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดพักขยะ และเน้นย้ำกำชับ เจ้าหน้าที่ ในการปติบัติงานในพื้นที่สาทรให้เรียบร้อยอีกด้วย
#นางฟ้าสาทร