สาทร เราทำได้ คุณก็ทำได้ แยกก่อนทิ้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


วันที่ 14 มกราคม 2563 **🙅🏻‍♀️เดี๋ยวๆ ก่อนนะ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารที่คุณเหลือ แยกก่อนทิ้งกันเถอะนะ มีมากมีน้อย แจ้งเจ้าหน้าที่เราได้ เราพร้อมออกจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาคัดแยก ก่อนนำไปทำประโยชน์ และส่งมอบให้เกษตรกร เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 
เป็นการช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์อีกด้วย.🏃🏻‍♂️🐷🐟
#นางฟ้าสาทร