สาทร จับมือสถานประกอบการสู้ภัยฝุ่นละอองจิ๋ว


วันที่ 14  มกราคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและร้านอาหารปิ้งย่างในพื้นที่เขต ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยลดหรืองดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการประกอบการ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากฝุ่นละอองจิ๋ว