🚚🛣️ออกตรวจทุกวัน​ ตรงไหนพัง​ เราซ่อมให้!! 🛠️⛏️


🚚🛣️ออกตรวจทุกวัน​  ตรงไหนพัง​ เราซ่อมให้!! 🛠️⛏️
#โยธากทม.​ #ไม่ละเลย​ #พร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน

(14 ม.ค. 63) สำนักการ​โยธา​ โดยสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ศูนย์​ก่อสร้างและบูรณะถนน​ 3/1 จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ​ซ่อมแซม​ช่วงรอยต่อผิวจราจรถนนเกษมราษฎร์ (บริเวณทางออกกรมศุลกากร​ ประตู​ 2)​ พื้นที่​เขต​คลองเต​ย​และได้เข้าดำเนินการ​ซ่อมแซมผิวจราจร​ บริเวณถนนหลวงแพ่ง​ ในพื้นที่​เขต​ลาดกระบัง​ จนแล้วเสร็จ​ ทั้งนี้​ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว


----------------(ภัทร​ป​ภา... สนย.รายงาน)​📰