สาทร Best Service "สาทรร่วมใจฯ" ลุยเก็บข้อมูลชุมชนโรงน้ำแข็ง


วันที่ 14 มกราคม 2563 ทีมงาน Best Service เขตสาทร “โครงการสาทรร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง” ลงพื้นที่ชุมชนโรงน้ำแข็ง เพื่อสำรวจพื้นที่และแนวทางการดำเนินกิจกรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเป็นเครือข่ายของเขตสาทรในการร่วมดำเนินการโครงการฯ ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายต่อไป
#prสาทร
#best_service_สาทร
#สาทรร่วมใจ_คลองสวย_น้ำใส_ไฟสว่าง
#klong_wat_yan_miracle_of_sathon