ไม่ว่าจะเป็นป้ายไหนไหน ถ้าปิดหรือติดตั้ง ในที่สาธารณะ ก็ต้องเก็บ #ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต


ไม่ว่าจะเป็นป้ายไหนไหน ถ้าปิดหรือติดตั้ง ในที่สาธารณะ ก็ต้องเก็บ #ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 🙅🏻

วันนี้ (15 ม.ค.63) ฝ่ายเทศกิจ คลองสามวา ดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่เขตคลองสามวา

#ภายหลังจากเก็บป้ายแล้ว สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของป้าย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 ซึ่งปรับไม่เกิน 5,000 บาท

#ปิดป้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดนะครับ
#เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต #คลองสามวาตะลุย