พี่น้องขอมา โยธาคลองสามวาจัดให้ #ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


พี่น้องขอมา โยธาคลองสามวาจัดให้ #ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (15 ม.ค.63) เจ้าหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณซอยทัดแก้ว ชุมชนร่มรื่น ถนนหนองระแหง 4 เขตคลองสามวา ตามการร้องขอจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นโยบาย  NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง)

#เรื่องราวดีดีของคลองสามวา
#NOWผลักดันทันใจแก้ไขทันที