โยธาคลองสามวา เร่งดำเนินการเก็บผักตบชวา “ลำรางลำกระโหลก” #วิถีสามวา #โยธาสามวา


โยธาคลองสามวา เร่งดำเนินการเก็บผักตบชวา “ลำรางลำกระโหลก” #วิถีสามวา #โยธาสามวา

วันนี้ (15 ม.ค.63) ฝ่ายโยธา คลองสามวา ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาลำรางลำกระโหลก โดยเก็บขยะ ผักตบชวา  ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 

#ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษา อย่าทิ้งขยะลงในคลองนะครับ #คลองสามวาคลองสวยน้ำใส ❤