ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ 1/2563


ประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 16.30 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 

โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตฯ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องมัธนาชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ