ห้วยขวางประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 42/2562


วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. 
สำนักงานเขตห้วยขวาง โดย นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 42/2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน นโยบายเร่งด่วนของ กทม. ติดตามการปฏิบัติราชการ นโยบายสำคัญจากรัฐบาล การควบคุมค่าสาธารณูปโภค ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บภาษี และนโยบายโครงการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป โดยมีนายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประชาอุทิศ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง