คนล้มไม่ข้าม>>ไม้ล้มตัดได้


#เขตสายไหม 🌴🌴 ตัดต้นไม้ภายในที่ทำการไปรษณีย์ออเงิน🌴🌴

วันที่ 15 มกราคม 2563

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตสายไหม เข้าดำเนินการตัดต้นปาล์มที่ใกล้หักโค่นจะล้มทับร้านค้าภายในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ออเงิน ถนนสุขาภิบาล 5 ่แขวงออเงิน เขตสายไหม