เขตบางรัก ล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองจุดพักขยะ ผิวจราจร และทางเท้า บริเวณซอยสีลม 13 ซอยสีลม 23


วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.20 น.
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางรัก จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองจุดพักขยะ ผิวจราจร และทางเท้า บริเวณซอยสีลม 13 ซอยสีลม 23 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ บรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามนโยบาย “NOW ทำจริงเห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง