เขตสัมพันธวงศ์ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหารของสุขาภิบาลโรงอาหารของสถานศึกษา


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต นางสาวนันทญา เขียวแสวง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นางทรงรัตน์ ปานจำรุณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหารของสุขาภิบาลโรงอาหารสถานศึกษาในพื้นที่เขต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการคุ้มครอง มีการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารตามที่กำหนด ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย พร้อมรณรงค์การลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และแจกประกาศสำนักงานเขตเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ