เขตสัมพันธวงศ์ตรวจอู่ซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต มอบหมาย นางสาวนันทญา เขียวแสวง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ จนท.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 ลงพื้นที่ตรวจอู่ซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ประกาศสำนักงานเขต เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 และเรื่อง มาตรการและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ แขวงจักรวรรดิ จำนวน 2 แห่ง และแขวงสัมพันธวงศ์ จำนวน 1 แห่ง