เขตวัฒนารณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวันแห่งความรัก


 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย พร้อมด้วยนายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายสมบัติเครือกีรติธรรม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการมีเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือการตั้งครรภ์แบบไม่พร้อม รวมทั้งป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ บริเวณฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา