🚏เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของคลองสามวา #เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะ


🚏เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของคลองสามวา #เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะ 

🔆วันนี้ (14 ก.พ.63) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ คลองสามวา ดำเนินการจัดเก็บป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่เขตคลองสามวา

#ภายหลังจากเก็บป้ายแล้ว สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของป้าย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 ซึ่งปรับไม่เกิน 5,000 บาท ⛔️

#ปิดป้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดนะครับ
#เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต #คลองสามวาตะลุย