🚧⛰⚒ ลุยต่อ “ลำรางแบนชะโด” ขุดลอก เก็บวัชพืช เปิดทางน้ำไหล เตรียมรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร #วิถีสามวา #โยธาสามวา


🚧⛰⚒ ลุยต่อ “ลำรางแบนชะโด” ขุดลอก เก็บวัชพืช เปิดทางน้ำไหล เตรียมรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร #วิถีสามวา #โยธาสามวา

🔆 📌👉 วันนี้ (14 ก.พ.63) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา คลองสามวา ดำเนินการขุดลอก เก็บวัชพืช ลำรางแบนชะโด เขตคลองสามวา  เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ 

🔴🔴🔴 การดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนข้างต้น เป็นไปตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง)