🚧📌🔴 โยธาสามวา เดินหน้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนวัดแป้นทอง


🚧📌🔴 โยธาสามวา เดินหน้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนวัดแป้นทอง

🌈🔆👉 วันนี้ (14 ก.พ.63) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดย จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา คลองสามวา ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนวัดแป้นทอง เขตคลองสามวา

🟢🟢🟢 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง)

#nowผลักดันทันใจแก้ไขทันที 
#คลองสามวา