🚧🤝👉 ลุยกันต่อ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตคลองสามวา


🚧🤝👉 ลุยกันต่อ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตคลองสามวา

🏠 วันนี้ (13 ก.พ.63) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่เขตคลองสามวา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ คลองสามวา ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดไหล่ทาง บริเวณถนนแป้นทอง เขตคลองสามวา โดยเก็บกวาดขยะ เศษวัสดุต่างๆ กำจัดวัชพืช และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

📌 ทั้งนี้ เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตคลองสามวา เป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

#คลองสามวาจะน่าอยู่ ถ้าทุกๆ คนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด
#เรื่องราวดีดีของคลองสามวา