คลองสานร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และตอกเสาเข็มมงคลเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์และพระวิหาร


คลองสานร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และตอกเสาเข็มมงคลเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์และพระวิหาร


(14 ก.พ. 63) เวลา 12.30 น. : นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตคลองสาน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และตอกเสาเข็มมงคลเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์และพระวิหาร โดยมี พระราชวิจิตรการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรา ลิมปนะเวช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อุโบสถวัดเศวตฉัตร วรวิหาร