ตลิ่งชันประชาสัมพันธ์โครงการ BMA FEEDERวันนี้ (26 มีนาคม 2563) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ BMA FEEDER นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ระบบราง) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน