บางกะปิชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)


บางกะปิชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) 

วันนี้ (26 มี.ค.63) นายสุนิติ บุณยมหาศาล รักษาราชการผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมปล่อยแถวเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์”ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ลดการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน  พร้อมกัน 

#Connect2Earth
#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#VoiceforThePlanet
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living.