ป้อมปราบฯ ร่วมรณรงค์กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน


(25 มี.ค.63) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมรณรงค์กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน โดยให้ทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่จำเป็นในบ้าน อาคาร ห้างร้าน สถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพื่อลดการใช้พลังงานและ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน ให้มีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน บริเวณสำนักงานการบินไทยหลานหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และโรงแรมปรินซ์พาเลซ

โดยมีนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่