ไวรัสและฝุ่นจ๋าพี่ลาก่อน 👋🏻👋🏻👋🏻


วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม จัดพี่ๆเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า ณ ถนนพระรามที่ 3 ถนนมไหสวรรย์ ถนนเจริญกรุง และแยกถนนตก เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) และเพื่อลดฝุ่นละออง(PM2.5) ที่อาจส่งกระทบกับสุขภาพของประชาชน โดยใช้น้ำจากการบำบัดน้ำเสีย ไม่ใช้น้ำประปาเพื่อเป็นการประหยัดน้ำประปาอีกด้วย นอกจากที่การล้างถนนแล้วที่เขตทำให้แล้วประชาชนทุกคนยังสามารถป้องกันตนเองจากฝุ่นและไวรัสได้จากการใส่หน้ากากอนามัยได้ด้วยนะครับ ด้วยความหวังดีจ้า😷