จะพังสักกี่ฝาโยธาบางกะปิจัดให้จ้า🛠🛠


>>จะพังสักกี่ฝาโยธาบางกะปิจัดให้จ้า🛠🛠

วันนี้(26 มี.ค.63) ผู้ช่วยฯสุนิติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกะปิ จัดชุดโยธาเร่งเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่เก่าผุพัง ซ.ลาดพร้าว 101 หมู่บ้านรัชธานี เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร