#สาทร >> ร่วมกิจกรรม Big Cleaning สวนสาธารณะ กทม. ณ สวนลุมพินี ต้าน COVID-19


>>>26 มี.ค. 63 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 แห่ง โดย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ณ สวนลุมพินี พร้อมนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 10 เขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ดำเนินการล้างทำความสะอาดศาลาพักผ่อน อุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง รวมถึงพื้นถนนทางเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย ภายใต้มาตรการป้องกัน ด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเว้นระยะห่างประมาณ 1 – 2 เมตร ขณะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
>>>สำนักงานเขตสาทร นำโดย นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตสาทร จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ณ บริเวณสวนลุมพินี เขตปทุมวัน